ارسال فاکتور به ایمیل

شما اینجا هستید
زمان مورد نیاز برای مطالعه کمتر از یک دقیقه

اینبورد این ویژگی را دارید که میتوانید فاکتورهای های مشتری را از طریق ایمیل ارسال نمائید. همچنین نسخه PDF این فاکتور به این ایمیل پیوست میگردد. درصورتی که نمیخواهید این فایل ضمیمه گردد میتوانید گزینه پیوست را در صفحه ارسال ایمیل غیرفعال کنید.

پس از ارسال فاکتور میتوانید به صورت مجدد آن را ارسال نمائید. اما با توجه به اینکه یکبار این عمل را انجام داده اید در صورت ارسال قالب ایمیل تغییر خواهد کرد و میتوانید این قالب را در بخش پیکربندی>قالب ایمیل  قالب فاکتورهایی که قبلا ارسال شده اند را ویرایش نمائید و قالبی که میخواهید در مراتب بعدی فاکتور ارسال نمائید تغییر خواهد کرد.

تعداد مشاهده 30