ارسال پیش فاکتور به ایمیل

شما اینجا هستید
زمان مورد نیاز برای مطالعه کمتر از یک دقیقه

اینبورد این قابلیت را دارد که پیش فاکتور را به مشتریان مربوطه ارسال نمائید. همچنین فایل PDF پیش فاکتور نیز ضمیمه این ایمیل خواهد شد. اگر میخواهید که فایل PDF برای مشتری ارسال نگردد میتوانید این گزینه را در هنگام ارسال غیرفعال نمائید.

پس از ارسال پیش فاکتور به مشتری در صورتی که مشتری درخواست اصلاحاتی را در برآورد داشته باشد و شما مجدد برآورد را برای وی ارسال نمائید میبایست محتوای جدیدی را تدوین نمائید. به همین منظور به بخش پیکربندی>قالب ایمیل پیش فاکتور که قبلا برای مشتری ارسال گردیده است را انتخاب کرده و فرمت آن براساس نیازهای خود ویرایش نمائید.

تعداد مشاهده 130