فاکتورهای پرتکرار

شما اینجا هستید
زمان مورد نیاز برای مطالعه کمتر از یک دقیقه

به بخش پیکربندی>تنظیمات>Cron Job مراجعه نمائید.

در بخش فاکتور ویژگی ای با عنوان ایجاد فاکتور از یک فاکتور تکرار شده در صورتی که کامل پرداخت شده است در اختیار شما قرار دارد. اگر این ویژگی غیرفعال باشد درصورتی که وضعیت فاکتور پرداخت شده نباشد نمیتوانید فاکتور جدید ایجاد نمائید.

مقادیر ساعت در این بخش 24 ساعته محاسبه میگردد( به طور مثال 9 صبح را 9 و 3 بعد از ظهر را 15 وارد مینمائید.)

فاکتور در زمان مشخصی با توجه به تنظیمات اعمال شده مجددا ایجاد میگردد.

به طور مثال اگر فاکتور باید در تاریخ 1 تیر مجددا صادر گردد و ساعت برروی 9 تنظیم شده باشد، این فاکتور در تاریخ 1 تیر ساعت 9 صبح صادر می گردد.

 

ایجاد فاکتور تکرار شونده

در هنگام ایجاد یا ویرایش یک فاکتور شما این امکان را دارید که گزینه تکرار شدن آن را انتخاب نمائید.

این به معنی این است که در تاریخ و دوره های تنظیم شده فاکتور مجددا صادر خواهد شد. میتوانید دوره های تکرار را از 1 تا 12 ماه تعیین نمائید.

 

روزهای تکرار شدن چگونه محاسبه می گردد؟

تاریخی که فاکتور باید مجددا صادر گردد بر اساس تاریخ فاکتور فعلی محاسبه می گردد.

مثال 1:

  • تاریخ فاکتور 17-08-****
  • دوره تکرار هر 1 ماه
  • فاکتور در تاریخ 17-09-**** مجددا صادر می گردد

مثال 2:

  • تاریخ فاکتور 01-03-****
  • دوره تکرار هر ماه
  • فاکتور در تاریخ 01-04-**** مجددا صادر می گردد.

درصورتی که فاکتوری از این فاکتور ایجاد شده باشد با ورود به صفحه فاکتور Child Invoice میتوانید فاکتورهایی که از اطلاعات این فاکتور ایجاد شده اند را مشاهده نمائید.

توقف فاکتورهای تکرار شدنی

به منظور توقف ایجاد شدن فاکتورهای تکراری میتوانید در بخش ویرایش فاکتور این گزینه را غیرفعال نمائید.

 

نکات:

  • به منظور استفاده از این ویژگی میبایست Cron Job را به درستی تنظیم نمائید.
  • فاکتورهای پیش نویس قابلیت تکرار ندارند.
  • فاکتورهای لغو شده نیز در دوره های تعیین شده تکرار خواهند شد، اگر میخواهید این امر تکرار نگردد میبایست این ویژگی را در بخش ویرایش فاکتور غیرفعال نمائید.

 

 

 

 

تعداد مشاهده 19