پیگیری پرداختی های فاکتور

شما اینجا هستید
زمان مورد نیاز برای مطالعه کمتر از یک دقیقه

در هنگام مشاهده فاکتور در بخش مدیریت  با انتخاب گزینه ضبط پرداخت کیتوانید پرداختی های فاکتور را دریافت کنید.

به خاطر داشته باشید که گزینه گزارش پرداختی زمانی نمایش داده میشود که گزینه پرداخت در فاکتور فعال شده باشد، همچنین هنگامی که فاکتور در وضعیت پرداخت یا لغو شده باشد نیز این گزینه غیرفعال است.

  • مبلغ دریافت شده: مبلغ کلی که در این فاکتور پرداخت شده است. به صورت خودکار نیز تکمیل میگردد.
  • تاریخ پرداخت: انتخاب تاریخ پرداخت، به طور پیشفرض تاریخ روزی که در آن قرار دارید درج میگردد.
  • وضعیت پرداخت: یکی از مدل های پرداختی موجود را از لیست انتخاب کنید.
  • یادداشت گذاری
  • ایمیل ثبت پرداخت را به مشتریان ارسال نکن: درصورت انتخاب، ایمیلی در رابطه با پرداخت این فاکتور به مشتری ارسال نمی گردد.درصورتی که میخواهید این ویژگی را غیرفعال کنید در بخش قالب های ایمیل این قالب را ویرایش یا غیرفعال نمائید.
  • تغییرات را ذخیره نمائید.

پس از پرداخت موفق، وضعیت فاکتور با توجه به مبلغ پرداختی تغییر خواهد کرد. در صورت پرداخت کل مبلغ فاکتور به وضعیت پرداخت شده و در غیراینصورت به وضعیت نیمه پرداخت شده تغییر وضعیت میدهد.

ایمیل ارسال شده به مشتریان

اگر ویزگی ارسال گزارش پرداخت فاکتور به مشتری را فعال کرده باشید، پس از پرداخت موفق، ایمیلی حاوی فایل PDF گزارش پرداخت به صورت مستقیم به مشتری ارسال می گردد.

محتوای این ایمیل را میتوانید در بخش پیکربندی>قالب ایمیل گزارش فاکتور های پرداخت شده ویرایش نمائید.

 

ایمیل ارسال شده به اعضا

در کنار موارد فوق، اعلانی در همین رابطه برای ایجاد کننده فاکتور و اعضای مرتبط ارسال میگردد. توجه داشته باشید که آنها ایمیلی دریافت نخواهند کرد و اعلان را در بخش مدیریت دریافت میکنند.

 

 

تعداد مشاهده 62