یادآور انقضای پروپوزال

شما اینجا هستید
زمان مورد نیاز برای مطالعه کمتر از یک دقیقه

شما میتوانید به مشتریان و سرنخ ها ایمیلی در رابطه با یادآوری انقضای پروپوزال ارسال نمائید.

به منظور تنظیم کردن یادآور انقضای پروپوزال به بخش پیکربندی>تنظیمات>Cron Job مراجعه نمائید.

  • گزینه ارسال یادآور در زمان انقضای پروپوزال را فعال نمائید.
  • اینکه چند روز قبل از تاریخ انقضا ایمیل یادآور ارسال گردد را تنظیم نمائید. به طور مثال اگر تاریخ انقضای پروپوزال 22-09-**** تنظیم شده باشد و در این بخش عدد 4 را تنظیم نموده باشد، یادآور در تاریخ 18-09-**** ارسال می گردد.

 

  • به منظور استفاده از این ویژگی میبایست کرون جاب را به درستی تنظیم نموده باشید
  • یادآور انقضای پروپوزال فقط برای پروپوزال هایی با وضعیت باز و ارسال شده ارسال می گردد.

 

 

 

تعداد مشاهده 14