اولویت ها

شما اینجا هستید
زمان مورد نیاز برای مطالعه کمتر از یک دقیقه

به آسانی میتوانید به مراجعه به بخش پیکربندی>پشتیبانی>اولویت تیکت ها، تنظیمات اولویت ها را ویرایش نمائید.

ویژگی اولویت بندی در اینبورد به شما کمک میکند که به آسانی تیکت ها را براساس اولویت ها دسته بندی و رسیدگی نمائید.

برخی از مشتریان بیشتر از گزینه اولویت بالا استفاده می نمایند اما شما میتوانید اولویت های دیگری را نیز اضافه نمائید.

تعداد مشاهده 11