باز کردن تیکت در بخش مدیریت

شما اینجا هستید
زمان مورد نیاز برای مطالعه کمتر از یک دقیقه

به منظور باز کردن تیکت جدید به بخش ابزارها>پشتیبانی>تیکت جدید مراجعه نمائید.

  • انتخاب مسئول (به طور پیشفرض فرد ایجاد کننده مسئول است)
  • انتخاب مشتری
  • انتخاب دپارتمان
  • انتخاب اولویت
  • اضافه کردن موضوع
  • اضافه کردن متن

زمانی که تیکت جدیدی ایجاد میگردد چه اتفاقی خواهد افتاد؟

زمانی که تیکت جدیدی ایجاد گردد، کاربر ایمیلی در این رابطه دریافت خواهد کرد. محتوای این ایمیل را میتوانید از بخش پیکربندی>قالب ایمیل، قالب تیکت باز شده شده، تغییر دهید. این ایمیل به صورت مستقیم از بخش مدیریت برای کاربر ارسال می گردد.

اگر میخواهد اعضای دیگر را به این تیکت اضافه کنید، این اعضا نیز ایمیلی در رابطه با مسئولیت آنها در این تیکت دریافت خواهند کرد.

اگر اعضایی که میخواهید اضافه کنید در این دپارتمان نیستند اگر در بخش پیکربندی>تنظیمات>تیکت ها بخش اجازه به اعضا جهت مشاهده تیکت دیگر دپارتمان ها غیرفعال باشد، اعضا نمیتوانند تیکت دیگر دپارتمان هارا مشاهده نمایند.

 

تعداد مشاهده 26