نظرسنجی جدید

شما اینجا هستید
زمان مورد نیاز برای مطالعه کمتر از یک دقیقه

به منظور ایجاد نظرسنجی جدید در منوی نظرسنجی ها برروی گزینه نظرسنجی جدید کلیک کنید.

فیلد هارا با اطلاعات ضروری مورد نیاز تکمیل کرده و سپس برروی گزینه ذخیره کلیک کنید.

پس از ایجاد نظرسنجی میتوانید سوالات را به آن اضافه کنید.

تعداد مشاهده 20