پروژه جدید

شما اینجا هستید
زمان مورد نیاز برای مطالعه کمتر از یک دقیقه

به منظور ایجاد پروژه جدید به بخش پروژه ها رفته و گزینه پروژه جدید را انتخاب نمائید.

 • نام پروژه: در اینجا عنوان پروژه که به مشتری نیز نمایش داده خواهد شد درج کنید
 • انتخاب مشتری
 • نوع فاکتور: 3 نوع فاکتور کردن برای پروژه ها وجود دارد (به صورت خودکار براساس پراستفاده ترین انتخاب می گردد)

نوع فاکتور شدن درپروژه هایی که در آن وظیفه ای قبلا فاکتور شده باشد قابل تغییر نیست

 • نرخ ثابت
 • ساعت پروژه: بستگی به ساعات فاکتور شدنی پروژه دارد
 • ساعات وظایف: بستگی به ساعات فاکتور شندی پروژه دارد- کل فاکتور براساس ساعات صرف شده برای این وظیفه محاسبه می گردد.

 • انتخاب اعضای پروژه: تنها اعضای پروژه که دسترسی مدیریت پروژه را دارند میتوانند به این پروژه داشته باشند.
 • تاریخ شروع
 • تاریخ پایان
 • شرح پروژه

تنظیمات پروژه:

هر پروژه با توجه به مشتری، تنظیمات خاص خود را دارد.

 • اجازه به مشتری جهت مشاهده وظایف
 • اجازه به مشتری جهت ارسال نظر برروی پروژه – درصورتی که اجازه مشاهده وظایف داده نشود این گزینه غیرفعال میشود
 • اجازه به مشتری جهت مشاهده نظرات ارسال شده – درصورتی که اجازه مشاهده وظایف داده نشود این گزینه غیرفعال میشود
 • اجازه به مشتری جهت نمایش فایل های پیوست– درصورتی که اجازه مشاهده وظایف داده نشود این گزینه غیرفعال میشود
 • اجازه به مشتری جهت نمایش چک لیست ها– درصورتی که اجازه مشاهده وظایف داده نشود این گزینه غیرفعال میشود
 • اجازه به مشتری جهت آپلود فایل برروی وظایف– درصورتی که اجازه مشاهده وظایف داده نشود این گزینه غیرفعال میشود
 • اجازه به مشتری جهت نمایش زمان صرف شده برای پروژه
 • اجازه به مشتری جهت نمایش وضعیت مالی – در صورتی که نوع فاکتور هزینه ثابت انتخاب شده باشد در این قسمت وظیفه ای نمایش داده نمیشود.
 • اجازه به مشتری جهت آپلود فایل
 • اجازه به مشتری جهت شروع گفتگو
 • اجازه به مشتری جهت نمایش روند پروژه
 • اجازه به مشتری جهت نمایش نمودار
 • اجازه به مشتری جهت نمایش زمانبندی
 • اجازه به مشتری جهت نمایش گزارش فعالیت ها
 • اجازه به شمتری جهت نمایش اعضای پروژه

نکته:

 • زمان ایجاد یک پروژه به طور پیشفرض تنظیمات آخرین پروژه لحاظ میگردد و میتوانید آن را بسته به نیاز خود تغییر دهید.

 • واحد پولی پروژه براساس واحد پولی پیش فرض سیستم یا واحجد پولی انتخابی مشتری تنظیم میگردد.

 

تعداد مشاهده 41