گروه پایگاه دانش جدید

شما اینجا هستید
زمان مورد نیاز برای مطالعه کمتر از یک دقیقه

برای ایجاد مقاله پایگاه دانش جدید از منوی اصلی بر روی گزینه پایگاه دانش>دسته بندی کلیک کنید و با یک پنجره جدید مواجه میشوید. بر روی دکمه سمت راست دسته بندی جدید کلیک کنید .

  • نام دسته بندی – به این دسته بندی نام اختصاص دهید، مثال دامنه، هاست و غیره
  • رنگ – به هر دسته بندی رنگی خاص اختصاص دهید تا در گزارش گیری ها از آن استفاده کنید
  • شرح مختصر – به دسته بندی ها توضیحات کوتاه به عنوان مقدمه ای در ارتباط با مقالات دسته بندی اضافه کنید.
  • ترتیب – ترتیب دسته بندی
  • غیرفعال – توجه: تمام مقالات این دست هبندی در صورت انتخاب این گزینه، مخفی خواهند شد.

بررروی گزینه ذخیره کلیک کنید.

پس از آن زمانی که مقاله جدید پایگاه دانش خود را ایجاد می کنید، می توانید این دسته بندی را انتخاب کرده و مقالات خود را سازماندهی کنید.

تعداد مشاهده 13