حداکثر فایل پیوست

شما اینجا هستید
زمان مورد نیاز برای مطالعه کمتر از یک دقیقه

به بخش پیکربندی>تنظیمات>تیکت ها> حداکثر فایل پیوست مراجعه کنید و محدودیت دلخواه را اعمال نمائید.

تعداد مشاهده 11