الصاق وظیفه مربوط به یک بخش یا ویژگی

شما اینجا هستید
زمان مورد نیاز برای مطالعه کمتر از یک دقیقه

وظایف را میتوان به یکی از ویژگی های مهم در نرم افزار اینبورد الطاق نمود تا بدین وسیله اعمال کار و نماینده خود را رصد کنید.

به بخش وظایف در منوی ابزارها رفته در قسمت بالا سمت راست برروی گزینه وظیفه جدید کلیک نمائید.

در قسمت مرتبط با قسمتی که این وظیفه به آن الصاق میگردد را انتخاب نمائید.

پس از انتخاب این ویژگی، پروژه ای که این وظیفه به آن مربوط میشود را انتخاب نمائید.

تعداد مشاهده 14