یکپارچه سازی ایمیل در سرنخ ها

شما اینجا هستید
زمان مورد نیاز برای مطالعه کمتر از یک دقیقه

یکپارچه سازی ایمیل در سرنخ ها یکی از قدرتمندترین ویزگی های نرم افزار اینبورد محسوب می شود که میتوانید لیست سرنخ هارا از ایمیل شما دریافت نماید.

به طور مثال شما به صورت همزمان از 4 فرم در وبسایت های مخلتف استفاده میکنید. تنظیمات فوروارد ایمیل را برروی پنل مدیریت هاست خود اعمال میکنید که درصورت دریافت ایمیل از این فرم ها، آنها به ایمیل سرنخ ها ارسال گردد. این تنظیمات را میتوانید در بخش پیکربندی>سرنخ ها>یکپارچه سازی ایمیل اعمال نمائید.

این ویژگی بسیار حساس است به همین دلیل مطمئن شوید که توضیحاتی که در ذیل آمده است را به صورت کامل مطالعه نموده اید.

 

به صفحه پیکربندی>سرنخ ها>یکپارچه سازی ایمیل مراجعه کنید.

به طور پیشفرض این ویژگی غیرفعال است، هنگامی که تنظیمات یکپارچه سازی ایمیل را انجام میدهید میتوانید این ویژگی را فعال کنید.

 • سرور IMAP – سرور IMAP ایمیل شما
 • آدرس ایمیل
 • رمز عبور
 • رمز گذاری (SSL/TLS/No Encryption)
 • پس از وارد کردن ایمیل حذف شود– اگر این گزینه را انتخاب کنید، ایمیل پس از وارد شدن به صورت دائمی حذف می گردد.
 • عمومی شدن به صورت خودکار-با انتخاب این گزینه این سرنخ برای تمام اعضا قابل مشاهده است
 • پوشه– به صورت پیشفرض Inbox – اگر از جیمیل استفاده می کنید آن را به عناوین Social,Forums و … تغییر ندهید.
 • دوره بررسی (دقیقه)– کرون جاب هر x دقیقه ایمیل های دریافتی جدید را بررسی می کند. توصیه میشود این عدد بالاتر از 10 دقیقه تنظیم گردد.
 • فقط بررسی ایمیل های خوانده نشده– به طور پیشفرض کرون جاب فقط ایمیل های خوانده نشده را بررسی می کند.پس از انتخاب این گزینه کرون جاب یکبار هر ایمیل خوانده نشده را بررسی میکند و در دفعات بعدی ایمیل های جدید دریافتی را نمایش میدهد. به طور مثال زمانی که 40 هزار ایمیل خوانده نشده وجود داشته باشد کرون جاب با سرعتی بسیار پایین عمل خواهد کرد. اما در صورت انتخاب این گزینه، ایمیل های خوانده نشده مجددا نمایش داده نمیشوند.
 • منبع پیشفرض– منبعی که ایمیل ها از آن دریافت میشود را مشخص کنید. مثال بخش یگپارچه سازی ایمیل ها
 • وضعیت پیشفرض– وضعیت پیشفرضی که پس از وارد کردن اعلام میگردد.
 • مسئولیت برای سرنخ جدید– به صورت خودکار مسئول رسیدگی به سرنخ ها را مشخص می کند.
 • اعلان هنگام وارد کردن سرنخ ها– آیا میخواهید زمانی که سرنخ های جدید وارد شدند برای شما اعلان ارسال گردد؟
 • اعلان ارسال ایمیل متعدد توسط سرنخ– این ویژگی زمانی استفاده میگردد که سرنخ ها ایمیل های متعددی ارسال می کنند. به طور مثال سرنخی ایمیل مهمی را ارسال می کند، به واسطه این اهمیت مجددا ایمیل دیگری ارسال می نماید و این درحالیست که ایمیل قبلی همچنان در دیتابیس موجود است و زمانی که در منوی سمت راست سرنخ هارا انتخاب میکنید تمام این ایمیل هارا مشاهده مینمائید. با فعال کردن این گزینه در صورتی که سرنخی ایمیل متعدد ارسال نماید شما با خبر می شوید.
 • اعلان– اعضا یا سمت ها، اگر هیچیک از سمت ها یا اعضا را انتخاب نکنید هیچکس حتی مدیران اعلانی دریافت نخواهد کرد.

پس از اعمال تنظیمات، انها را ذخیره کرده و ارتباط با IMAP را تست کنید تا از عملکرد درست این تنظیمات مطمئن شوید.

نکته:

 • پس از اینکه سرنخ جدیدی اضافه گردد ایمیلی جهت بازگشایی آن ارسال می گردد.
 • اگر گزینه چک کردن ایمیل های خوانده نشده را فعال نکرده باشید، تمام ایمیل های خوانده نشده مداوم چک میشوند.
 • درصورتی که کرون جاب نتواند به سرور IMAP متصل شود، گزارش عملکرد آن را میتوانید در قسمت ابزارها>گزارش فعالیت ها مشاهده کنید.
 • اگر سرنخ در لیست اینبورد حضور داشته باشد، درصورت دریافت ایمیل این ایمیل نادیده گرفته میشود و اعلانی ارسال نمی گردد.
 • اگر ایمیل ارسال پیوست داشته باشد، این پیوست به صورت خودکار به سرنخ اضافه می گردد.

 

وارد کردن ایمیل ها از آدرس ایمیل موجود

اگر نمیخواهید از یک آدرس ایمیل جدید استفاده کنید میبایست تنظیمات یکپارچه سازی ایمیل را به نحو دیگری انجام دهید.

 • گزینه فقط ایمیل های خوانده نشده را غیر فعال کنید
 • به بخش پیکربندی>قالب ایمیل مراجعه کنید و قالب ایمیل ارسال اعلان زمانی که سرنخی اضافه میگردد را غیرفعال کنید
 • به طور مثال اگر شما 1000 ایمیل دارید. تنظیمات اعلان به جهت جلوگیری از ارسال 1000 اعلان در اینبورد باید اعمال گردد.
 • اجازه بدهید Cron Job یکبار تمام ایمیل هارا چک کند. بعد از آن تمام سرنخ ها از ایمیل شما وارد خواهند شد و شما میتوانید تنظیمات اولیه که انجام داده اید را برگردانید.

 

 

 

تعداد مشاهده 12