وضعیت سرنخ ها

شما اینجا هستید
زمان مورد نیاز برای مطالعه کمتر از یک دقیقه

شما به آسانی میتوانید وضعیت سرنخ ها را با توجه به جریان کاری خود تغییر دهید.

  • به منظور اضافه کردن وضعیت های جدید به بخش پیکربندی>سرنخ ها>وضعیت ها مراجعه کنید و گزینه وضعیت سرنخ جدید را انتخاب کنید.
  • به منظور تعیین وضعیت پیشفرض سرنخ ها به بخش پیکربندی>تنظیمات>سرنخ ها مراجه کنید و وضعیت پیشفرض را انتخاب کنید

وضعیت سیستم

زمان نصب نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان اینبورد یک وضعیت سرنخ در سیستم وجود دارد و در هنگام گزارش گیری از سیستم مورد استفاده قرار می گیرد. نام این وضعیت “مشتری” است و برای سرنخ هایی که میبایست به مشتری تبدیل شوند مورد استفاده قرار می گیرد.

توجه داشته باشید که نام این وضعیت را تغییر ندهید

تعداد مشاهده 27