منابع سرنخ ها

شما اینجا هستید
زمان مورد نیاز برای مطالعه کمتر از یک دقیقه

شما همیشه باید از محلی که سرنخ ها به دست آمده اند اطلاع داشته باشید.

  • به بخش پیکربندی>سرنخ ها>منابع بروید و با توجه به نیاز خود منابع جدید را اضافه کنید
  • برای تنظیم منبع پیشفرض به بخش پیکربندی>تنظیمات>سرنخ ها مراجعه کرده و منبع پیشفرض را انتخاب کنید.

شما میتوانید به ازای هر سرنخ منبعی انتخاب کنید و بدین ترتیب از منبعی که سرنخ هارا به دست آورده اید آگاه میشوید و میتوانید گزارش کاملی از منبعی که سرنخ های آن به مشتری تبدیل شده اند به دست آورید.

 

تعداد مشاهده 18