گزارش فعالیت سرنخ ها

شما اینجا هستید
زمان مورد نیاز برای مطالعه کمتر از یک دقیقه

به جهت پیگیری فعالیت سرنخ ها میتوانید در صفحه آن سرنخ برروی گزینه گزارش فعالیت ها کلیک نمائید.

تمام اعمال مهم در بخش گزارشات ذخیره خواهند شد.

چه زمانی فعالیتی برای سرنخی خاص ذخیره می شود؟

  • پس از ایجاد سرنخ
  • زمانی که یادداشتی ایجاد گردد و برروی گزینه تماس گرفته شده کلیک نمائید، فعالیتی با عنوان تماس با سرنخ در زمان مشخص شده در تقویم ذخیره می گردد.
  • اضافه کردن پیوست به سرنخ
  • حذف پیوست
  • زمانی که سرنخی به یکی از اعضا واگذار می شود
  • زمانی که وضعیت سرنخ تغییر می کند
  • سرنخ به عنوان از دست رفته نشان گذاری میشود
  • زمانی که سرنخ به عنوان مزاحم نشان گذاری میشود.

 

 

تعداد مشاهده 13