لینک پایگاه دانش

شما اینجا هستید
زمان مورد نیاز برای مطالعه کمتر از یک دقیقه

هنگام پاسخ دادن به یک تیکت و یا ایجاد کردن آن برروی گزینه اضافه کردن لینک پایگاه دانش کلیک کنید.

صفحه ای جدید باز خواهد شد که تنها با زدن آیکون + میتوانید لینک مقاله را به متن خود اضافه کنید.

اگر تنظیمات در بخش پیکربندی>تنظیمات>مشتریان>استفاده از پایگاه دانش، غیرفعال باشد، شما نمیتوانید از این ویژگی استفاده نمائید.

تعداد مشاهده 11