فاکتور کردن پروژه ها

شما اینجا هستید
زمان مورد نیاز برای مطالعه کمتر از یک دقیقه

پیشنهاد میگردد به جهت ایجاد فاکتور برای پروژه از قابلیت فاکتور کردن پروژه ها که در خود پروژه قابل دسترس هست استفاده نمائید و این ترتیب گزارش این فعالیت در بخش فعالیت های پروژه درج میگردد.

اطلاعات فاکتور پروژه ها

هنگام فاکتور کردن پروژه ها به 3 طریق میتوان قالب آنها را تغییر داد.

 • تک خطی: اگر نوع فاکتور ساعتی است اعمال نخواهد شد
 • نام: نام پروژه
 • شرح: تمام وظایف به همراه تمام زمان صرف شده برای اتمام این وظیفه
 • وظیفه به ازای هر کالا: تمام وظایفی که قابلیت تبدیل به فاکتور را دارند (درصورتی که نوع فاکتور هزینه ثابت است اعمال نخواهد شد)
 • نام: نام پروژه و نام وظیفه
 • توضیح: کل زمان صرف شده
 • تمام زمانبندی به صورت تک به تک
 • نام: نام پروژه و نام وظیفه
 • شرح: زمان شروع ، پایان و کل زمان صرف شده

 

وظایفی که قابلیت تبدیل به فاکتور را دارند

به کمک نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان اینبورد شما توانایی انتخاب وظایفی که میبایست به فاکتور تبدیل شوند را دارید.

برای دیدن وظایفی که قابلیت تبدیل شدن به فاکتور را دارند میتوانید از گزینه نمایش تمام وظایف قابل تبدیل به فاکتور استفاده نمائید.

اگر وظیفه ای پایان نیافته است و در این فاکتور اضافه گردد با پیغام عدم اتمام این وظیفه مواجه خواهید شد.

وظایفی که تارخی شروع آنها در آینده میباشد را نمیتوانید فاکتور کنید.

نکته:

 • تمام وظایف فاکتور شده به عنوان پایان یافته نشانه گذاری خواهند شد
 • پس از اینکه وظیفه ای فاکتور گردد دیگر امکان شروع تایمر وظیفه و یا فاکتور کردن مجدد آن وجود ندارد. به منظور فاکتور کردن مجدد این وظیفه میبایست از آن کپی گرفته شود و در نسخه جدید این عمل انجام گردد.
 • اگر مشتری از ارز دیگری غیر از واحد پولی پیشفرض سیستم استفاده مینماید، هزینه ها در پروژه به واحد پولی مشتری تبدیل خواهد شد.
تعداد مشاهده 44