اضافه کردن فیلدهای سفارشی در لیست ایمیل

شما اینجا هستید
زمان مورد نیاز برای مطالعه کمتر از یک دقیقه

اگر میخواهید در قالب ایمیل خود از فیلدهای سفارشی استفاده کنید. از بخش لیست ایمیل ها میتوانید این عمل را انجام دهید.

اگر لیست های ایمیل متعددی دارید که حاوی فیلدهای سفارشی هستند. تمامی آنها نمایش داده میشوند. اگر لیستی فیلد سفارشی نداشته باشد نمایش داده نمیشود.

تعداد مشاهده 12