گزارش گیری از سرنخ ها

شما اینجا هستید
زمان مورد نیاز برای مطالعه کمتر از یک دقیقه

برای نمایش گزارش سرنخ ها به منوی گزارشات مراجعه کرده و بخش سرنخ ها را انتخاب نمائید.

شما میتوانید گزارشات زیر را دریافت نمائید.

  • هفتگی
  • منابع
  • ماهیانه
  • اعضا

اگر سرنخی به وضعیت پیشفرض مشتری تعلق داشته باشد، به عنوان سرنخ تبدیل شده محاسبه می شود، اگر سرنخ به این وضعیت تعلق داشته باشد و به مشتری تبدیل نشده باشد به عنوان سرنخ تبدیل شده محاسبه میشود.

تعداد مشاهده 11