بررسی مالی

شما اینجا هستید
زمان مورد نیاز برای مطالعه کمتر از یک دقیقه

بررسی مالی شامل کلیه گزارشات جدول زمانی پروژه به همراه هزینه های پروژه است.

  • گزارش ساعت های صرف شده برای این پروژه: شامل تمام ساعات صرف شده برای این پروژه (فاکتور شدنی یا نشدنی)
  • ساعات فاکتور شدنی: نمایش تمام ساعاتی که قابلیت تبدیل شدن به فاکتور را دارند
  • ساعات فاکتور شده: نمایش تمام ساعات فاکتور شده
  • ساعات فاکتور نشدنی: نمایش تمام ساعاتی که قابلیت تبدیل شدن به فاکتور را ندارد، به طور مثال شما 3 فاکتور فاکتور نشده از پروژه قبلی دارید که دیگر قابلیت تبدیل شدن به فاکتور را ندارند

هزینه ها براساس نوع فاکتور کردن تعیین میگردد.

 

مثالی در رابطه با انواع فاکتور کردن ساعات پروژه

3 ساعت کار صرف این پروژه شده است و هزینه کار ساعتی این پروژه 40 دلار است پس محاسبات به صورت ذیل خواهد بود:

40 دلار * 3 = 120 دلار

 

مثالی در رابطه با انواع فاکتور کردن ساعات وظیفه

حل مشکل مرورگر فایرفاکس: 25 دلار هزینه کل بر ساعت

ایجاد جدول جدید در دیتابیس: 40 دلار هزینه کل بر ساعت

در وظیفه اول شما 1 ساعت کار کرده اید و در دومین وظیفه 2 ساعت.

نحوه محاسبه به صورت زیر خواهد بود:

25 دلار * 1 ساعت

40 دلار * 2 ساعت

جمع 105 دلار

تعداد مشاهده 16