خروجی گرفتن از فاکتورها، برآوردها و پرداخت ها به صورت فایل (PDF)

شما اینجا هستید
زمان مورد نیاز برای مطالعه کمتر از یک دقیقه

به صفحه کاربری مشتری بروید و بر روی بخشی که میخواهید از آن خروجی بگیرید را انتخاب کرده و برروی گزینه دانلود گزارش(PDF) کنید. به طور مثال: فاکتورها

وضعیت و بازه زمانی را مشخص نموده و برروی گزینه تائید کلیک کنید تا تمام فاکتورها براساس دسته بندی انتخابی شما به صورت فایل فشرده .PDF استخراج گردد.

شما میتوان تاریخ شروع و پایان را انتخاب کنید.

تعداد مشاهده 20