گزارش هزینه ها

شما اینجا هستید
زمان مورد نیاز برای مطالعه کمتر از یک دقیقه

3 نوع گزارش از هزینه ها وجود دارد.

  • گزارش سالیانه از تمام هزینه ها شامل تمام دسته بندی ها
  • به منظور نمایش تمام گزارشات به بخش گزارشات>هزینه ها مراجعه نمائید
  • گزارش دقیق (با جزئیات)
  • به منظور نمایش گزارش هزینه هایی که شامل مالیات شده اند میتوانید این تنظیمات را در بخش گزارشات>هزینه ها>گزارش دقیق اعمال نمائید.
  • گزارش هزینه در مقابل درآمد
  • برای نمایش این گزارش به بخش گزارشات>هزینه در مقابل درآمد مراجعه کنید.
  • گزارش هزینه ها و درآمد براساس واحد پولی انتخابی شما نمایش داده میشود. اگر شما پرداختی در دیگر ارز ها دارید، گزارش نمایش داده شده به صورت 100 درصد کامل نیست.
تعداد مشاهده 14