محدودیت دسترسی اعضا برای دیدن پروژه ها

شما اینجا هستید
زمان مورد نیاز برای مطالعه کمتر از یک دقیقه

به طور پیشفرض تمام وظایف مرتبط برای تمام اعضای پروژه نمایش داده می شود.

اگر میخواهید که وظایف مختص به هر شخص نمایش داده شود میبایست این ویژگی را در قسمت اجازه به تمام اعضا به جهت مشاهده تمام وظایف پروژه را غیرفعال نمائید.

به این منظور به بخش پیکربندی>تنظیمات>وظایف رفته و این ویژگی را غیرفعال نمائید.

اگر اعضا دسترسی مشاهده داشته باشند و یا مدیر این پروژه باشند، همچنان میتوانند تمام وظایف را مشاهده نمایند.

تعداد مشاهده 17