غیرفعال سازی پایگاه دانش

شما اینجا هستید
زمان مورد نیاز برای مطالعه کمتر از یک دقیقه

در صورتی که به پایگاه دانش در بخش مشتریان نیاز ندارید ، گزینه ای برای غیرفعال کردن این ویژگی وجود دارد.

توجه داشته باشید که ویژگی پایگاه دانش تنها برای مشتریان قابلیت غیرفعال شدن را دارد.

برای غیرفعال کردن لازم است که به بخش پیکربندی>تنظیمات>مشتریان بروید و پایگاه دانش را غیرفعال نمائید.

تعداد مشاهده 14