دپارتمان ها

شما اینجا هستید
زمان مورد نیاز برای مطالعه کمتر از یک دقیقه

شما میتوانید دپارتمان های پشتیبانی را با مراجعه به بخش پیکربندی>پشتیبانی>دپارتمان ها، تعریف نمائید.

نکته:

  • اگر میخواهید در رابطه با تیکت ها ایمیل دریافت کنید باید متعلق به آن دپارتمان باشید. فقط اعضا و مدیران که به آن دپارتمان تعلق دارند زمانی که مسئولیت تیکتی به آنها واگذار می گردد ایمیل دریافت میکنند.
تعداد مشاهده 12