ثبت نام مشتریان

شما اینجا هستید
زمان مورد نیاز برای مطالعه کمتر از یک دقیقه

شما می توانید ثبت نام مشتری را در بخش پیکربندی>تنظیمات>مشتریان>اجازه ثبت نام به کاربران، فعال / غیر فعال کنید.

مشتریان شما میتوانند در پایگاه اصلی اینبورد ثبت نام کنند.

اگر ثبت نام مشتری غیرفعال باشد، فقط قادر خواهید بود مشتریان را از بخش مدیریت، اضافه(ثبت نام) کنید.

تعداد مشاهده 11