یادآور مشتری

شما اینجا هستید
زمان مورد نیاز برای مطالعه کمتر از یک دقیقه

با اینبورد شما گزینه ای برای تنظیم یادآور مشتری در اختیار دارید. این ویژگی به شما این اجازه را می دهد که هرگز موردی را در رابطه با مشتریان خود فراموش نکنید.

تنظیم یادآوری مشتری بسیار آسان است. به صفحه کاربری مشتری بروید و برروی گزینه یادآوری ها کلیک کنید.

تعداد مشاهده 14