نمایش کلی مشتریان

شما اینجا هستید
زمان مورد نیاز برای مطالعه کمتر از یک دقیقه

شما می توانید تمام اطلاعات مشتری مانند صورتحساب ها، قراردادها، تیکت ها و یادداشت ها را با کلیک بر روی نام مشتری ببینید و در سمت راست شما می توانید تمام فعالیت های مشتری را در رابطه با شرکت خود را مشاهده کنید، همچنین گزینه ورود به سیستم به عنوان مشتری وجود دارد، بنابراین شما می توانید صفحه ای ه مشتری با آن مواجه میگردد را بررسی کنید

 

 

تعداد مشاهده 9