مدیریت مشتریان

شما اینجا هستید
زمان مورد نیاز برای مطالعه کمتر از یک دقیقه

اگر نمیخواهید که به کارکنان خود اجازه مشاهده تمام مشتریان را بدهید، به آسانی میتوانید کارکنان خاصی را به عنوان مدیر مشتری (ها) انتصاب کنید.

به همین منظور به صفحه کاربری مشتری مراجعه کنید و برروی مدیران مشتری کلیک نمائید.

برروی گزینه مشخص کردن مدیر کلیک کنید و عضو/اعضایی را که میخواهید، به عنوان مدیر این مشتری انتصاب کنید.

تغییرات را ذخیره کنید.

 

عضو/اعضایی که شما منتصب کرده اید قادر خواهد بود که این مشتری را در صفحه مشتریان خود مشاهده نمایند.

 

تعداد مشاهده 12