تعریف هزینه های پرتکرار

شما اینجا هستید
زمان مورد نیاز برای مطالعه کمتر از یک دقیقه

تنظیم و تعریف هزینه های پرتکراری کاری آسان است. کافیست گزینه تنظیمات پیشرفته در سمت راست را انتخاب نموده و دوره تکرار هزینه هارا مشخص کنید. همچنین بخش تنظیمات دلخواه به منظور برآورد نیازهای شما در اختیار شماست.

برای این کار شما باید Cron Job را راه اندازی کرده باشید.

تعداد مشاهده 19