ایجاد لیست ایمیل ها

شما اینجا هستید
زمان مورد نیاز برای مطالعه کمتر از یک دقیقه

پس از اضافه کردن نظرسنجی، یک ستون جدید نمایش داده خواهد شد. این بخشی است که شما می توانید در آن نظرسنجی را ارسال کنید.

شما باید لیست ایمیل خاصی را برای این نظرسنجی انتخاب کنید، همچنین می توانید چندین لیست ایمیل را همزمان انتخاب کنید.

لیست ایمیل مورد نظر را انتخاب کنید و روی ارسال کلیک کنید. تمام ایمیل ها به صف زمانبندی اضافه می شوند.

هدف کلی لیست ایمیل، ارسال نظرسنجی هاست.

برای ایجاد لیست ایمیل های جدید به بخش ابزارها>نظرسنجی ها>لیست ایمیل ها بروید و روی دکمه سمت راست با عنوان لیست ایمیل جدید کلیک کنید

نام لیست ایمیل شما و فیلدهای سفارشی اختیاری است. ویژگی فیلد سفارشی این است که اگر میخواهید نام، نام خانوادگی و غیره را به این ایمیل اضافه کنید.

پس از ایجاد این لیست ایمیل، لیست را باز کنید و می توانید ایمیل های جدیدی را اضافه کنید.

 

تعداد مشاهده 15