تبدیل پروپوزال به پیش فاکتور یا فاکتور

شما اینجا هستید
زمان مورد نیاز برای مطالعه کمتر از یک دقیقه

به منظور تبدیل پروپوزال به پیش فاکتور یا فاکتور، پروپوزال مربوطه را انتخاب کرده و و برروی گزینه تبدیل کلیک کرده و نوع تبدیل را انتخاب نمائید.

پس از انتخاب هریک از گزینه ها پنجره پیش نمایش آن با اطلاعات درون پروپوزال که به آن منتقل شده است نمایش داده میشود.

درصورتی که از نتایج نمایش داده شده رضایت دارید میتوانید برروی گزینه ذخیره کلیک نمائید.

درصورتی که تبدیل را انجام بدهید به صورت خودکار وضعیت پروپوزال به وضعیت تائید شده تغییر خواهد کرد.

اگر پروپوزالی که قصد تبدیل آن را دارید مربوط به سرنخی است که به کاربر تبدیل نشده است این امر امکانپذیر نیست و در ابتدا میبایست وضعیت سرنخ را به کاربر تبدیل نموده و سپس وضعیت پزوپوزال را تبدیل نمائید.

 

 

تعداد مشاهده 51