تبدیل پیش فاکتور به فاکتور

شما اینجا هستید
زمان مورد نیاز برای مطالعه کمتر از یک دقیقه

به آسانی میتوانید پیش فاکتورها را به فاکتور تبدیل نمائید.

پیش فاکتور مورد نظر را باز کرده و برروی گزینه تبدیل به فاکتور کلیک نمائید.

 

تعداد مشاهده 21