تبدیل هزینه ها به فاکتور

شما اینجا هستید
زمان مورد نیاز برای مطالعه کمتر از یک دقیقه

شما میتوانید هزینه ها را به فاکتور تبدیل نمائید. پس از ایجاد یک هزینه قابل پرداخت، گزینه تبدیل هزینه به فاکتور نمایان خواهد شد و میتوانید این فاکتور را ایجاد و ذخیره نمائید.

تعداد مشاهده 19