اعلان انقضای قرارداد

شما اینجا هستید
زمان مورد نیاز برای مطالعه کمتر از یک دقیقه

شما می توانید اعلان های قرارداد را با رفتن به صفحه پیکربندی>تنظیمات>Cron Job> قراردادها تنظیم کنید.

فقط ایجاد کننده یا مدیر قرارداد اعلامیه انقضا را برای یک قرارداد خاص دریافت می کند.

اگر قرارداد منقضی شود، پس زمینه ردیف جدولی که قرارداد در آن قرار دارد با رنگ قرمز نمایش داده می شود.
گزینه ای برای اضافه کردن اعلان های انقضای قرارداد در ایمیل ارسالی در اختیار شما است. قالب ایمیل را میتوانید در بخش پیکربندی>تنظیمات> قالب های ایمیل تنظیم نمائید.

اگر شما نمی خواهید ایمیلی در رابطه با انقضا قرارداد دریافت کنید، فقط باید این قالب ایمیل را غیرفعال کنید.

تعداد مشاهده 20