هزینه های قابل پرداخت

شما اینجا هستید
زمان مورد نیاز برای مطالعه کمتر از یک دقیقه

شما میتوانید هزینه های قابل پرداخت را برای مشتریان خود ایجاد نمائید. هنگام اضافه کردن هزینه های جدید، مشتری مورد نظر خود را انتخاب کرده و مشاهده خواهید کرد که گزینه جدیدی با عنوان قابل پرداخت اضافه خواهد شد که با انتخاب این گزینه، هزینه قابل پرداخت به یک فاکتور تبدیل خواهد شد و برای مشتری ارسال می گردد.

به طور پیشفرض هزینه های براساس واحد پولی تعریف شده در سیستم نمایش داده میشود. اگر گزینه تبدیل هزینه به فاکتور را برای مشتری انتخاب کنید، فاکتور به واحد پولی انتخابی مشتری نمایش داده خواهد شد.

در نظر داشته باشید که اگر مشتری در واحد پولی پیشفرض کاربری خود تغییری اعمال نکرده باشد، فاکتور به واحد پولی پیش فرض سیستم نمایش داده خواهد شد.

 

تعداد مشاهده 16