تبدیل وظایف به فاکتور

شما اینجا هستید
زمان مورد نیاز برای مطالعه کمتر از یک دقیقه

به منظور تبدیل وظایفی که داخل پروژه نیستند به فاکتور در هنگام ایجاد فاکتور قابلیتی در دسترس است که میتوانید به وسیله آن وظیفه را به فاکتور تبدیل نمائید.

پس از انتخاب مشتری لیستی از تمام پروژه های وی باز خواهد شد که میتوانید از میان آنها پروژه مورد نظر که وظیفه به آن مربوط میباشد را انتخاب نمائید.

تعداد مشاهده 21