ارجاع سرنخ به اعضا

شما اینجا هستید
زمان مورد نیاز برای مطالعه کمتر از یک دقیقه

در بخش سرنخ ها، سرنخ مورد نظر را انتخاب کرده و عضوی که میخواهید این سرنخ را به آن ارجاع بدهید انتخاب کنید

پس از تائید، اعلانی برای عضو ارسال می گردد که سرنخ به شما ارجاع داده شده است.

همه میتوانند سرنخ هارا مدیریت نمایند اما فقط مدیران میتوانند تمام سرنخ ها را مشاهده کنند. اعضا فقط میتوانند سرنخ هایی که به آنها ارجاع شده است یا آنها آن را ایجاد کرده اند را مشاهده کنند.

تعداد مشاهده 19