فایل های مجاز

شما اینجا هستید
زمان مورد نیاز برای مطالعه کمتر از یک دقیقه

در بخش پشتیبانی، فرمت های فایل قابل قبول از بخش تنظیمات فراخوانی می گردند.

به منظور تنظیمات انواع فایل های مجاز در تیکت های پشتیبانی به بخش پیکربندی>تنظیمات>تیکت ها اجازه افزودن ضمیمه فایل مراجعه نمائید.

این تنظیمات همچنین برروی پیوست های ایمیل که دریافت میکنید نیز اعمال میگردد.

تعداد مشاهده 7