دادن دسترسی به خواندن تیکت ها به افراد غیر عضو

شما اینجا هستید
زمان مورد نیاز برای مطالعه کمتر از یک دقیقه

به طور پیشفرض دسترسی به محتوای تیکت ها برای افراد غیر عضو غیرممکن است.

اگر میخواهید این دسترسی را فعال کنید به بخش پیکربندی>تنظیمات>تیکت ها مراجعه کنید و این گزینه را فعال کنید.

 

 

تعداد مشاهده 12